Vizija in poslanstvo

Podjetje Aquasystems d. o. o. z opravljanjem aktivnosti čiščenja odpadnih voda mesta Maribor z okolico neposredno udejanjanja svoje poslanstvo varstva okolja. S tem razvija okoljevarstveno osveščenost lokalnega prebivalstva in industrije, vzdržuje kompatibilnost mesta Maribor z evropskimi civilizacijskimi in gospodarskimi standardi ter tvorno prispeva k razvoju mesta na področju znanosti, raziskav in razvoja ter okoljevarstveni vzgoji in izobraževanju prebivalstva. CČN Maribor je nepogrešljiv gradnik kolektivne kulture bivanja v mestu Maribor.

Vizija podjetja je z vzdrževanjem visokih učinkov čiščenja odpadne vode mesta Maribor in okolice neprestano prispevati k trajnostnemu razvoju in dobrobiti lokalnega prebivalstva.