Povezave

Lokacija delovanja čistilne naprave

Mestna občina Maribor http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=315

Družbeniki

Suez Environnement http://www.suez-environnement.com
Suez http://www.suez.com/
Degremont http://www.degremont.com
Petrol d.d. http://www.petrol.si/
Porr http://www.porr-group.com/http://www.strauss-partner.com/

Organizacije s področja varstva okolja, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb

Slovenija znižuje CO http://www.slovenija-co2.si/
EUROPA, Dejavnosti Evropske unije na področju okolja europa.eu/pol/env/index_sl.htm
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje http://www.arso.gov.si/
Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj http://www.umanotera.org/
Regionalni center za okolje http://www.rec-lj.si/, http://www.rec-lj.si/povezave.htm
Slovensko društvo za zaščito voda http://www.sdzv-drustvo.si/
Evropska zveza za vodo http://www.ewaonline.de/
EIONET-SI, Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje http://eionet-si.arso.gov.si

Izobraževanje

Projekt učenja na daljavo http://www.o-fp.kr.edus.si/iearn/voda/
SITA, podjetje za recikliranje in obdelavo odpadkov http://www.sita.co.uk/, http://www.sita.co.uk/education
GELSENWASSER AG, Kroženje vode http://www.freddyundfrieda.de/