Čistilna naprava

Želja po vračanju naravi in po večji kakovosti bivanja v mestu ob Dravi se je uresničila. Danes v Dogošah stoji čistilna naprava za čiščenje odplak, kjer skozi procese očisti vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

Varujmo svojo kapljico vode

V natečaju smo zbirali fotografije, ki so kakorkoli povezane s tematiko »Vodi vračamo življenje« – z varovanjem voda, z njihovo onesnaženostjo ali neokrnjenostjo, z vplivom ljudi ali živali na vode, s sožitjem ljudi in živali z vodo ipd.