ZMAGOVALCI SO ZNANI...

Nacionalno merjenje organizacijske energije


Ob koncu projekta Nacionalno merjenje organizacijske energije 2016 je strokovna komisija, na podlagi vseh opravljenih raziskav, izbrala podjetja in organizacije z najboljšim indeksom organizacijske energije. Strokovno komisijo so sestavljali 2 člana nosilca projekta in po en član iz partnerskih organizacij. Priznanja smo podeli 5 zmagovalnim organizacijam glede na vrsto in tip podjetja/organizacije. Spodaj najdete zmagovalce posameznih panog.OE_Nagrada_2016

  1. Storitve (neprofitne (javni sektor; zdravstvo, šolstvo, občine, socialne storitve…),  inženirstvo in gradbena dela, državna uprava (ministrstva in  organi državne uprave), transport): OŠ TRBOVLJE
  1. Izdelki široke porabe in industrijski izdelki (pakirano blago široke porabe, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija, maloprodaja in potrošnik, papir): PLASTIKA SKAZA
  1. Finančne storitve (bančništvo, finančne dejavnosti, kapitalski trgi, zavarovalništvo, upravljanje investicij, nepremičnine): ADRIATIC SLOVENICA
  1. Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti (telekomunikacije, razvedrilo in mediji): AGITO
  1. Energetika in komunalne storitve (energija, kovine, kemikalije, nafta in plin,
    komunalne storitve): AQUASYSTEMS

Čistilna naprava

Želja po vračanju naravi in po večji kakovosti bivanja v mestu ob Dravi se je uresničila. Danes v Dogošah stoji čistilna naprava za čiščenje odplak, kjer skozi procese očisti vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

Varujmo svojo kapljico vode

V natečaju smo zbirali fotografije, ki so kakorkoli povezane s tematiko »Vodi vračamo življenje« – z varovanjem voda, z njihovo onesnaženostjo ali neokrnjenostjo, z vplivom ljudi ali živali na vode, s sožitjem ljudi in živali z vodo ipd.

Tečem

Edinstvena naravna lega z neprecenljivim virom življenja, in človek, ki ljubi naravo je nepogrešljiva kombinacija. Zaradi veliko isto mislečih bomo ponovno tekli v letu 2017