Centralna čistilna naprava

Dandanašnji so odnosi človeka do narave in do soljudi nujna sestavina sodobnih življenjskih nazorov. Odnos do zdrave narave postaja največja moralna obveza človeštva, za njeno zdravje smo odgovorni ljudje sami in tega se zavedamo tudi v našem podjetju in našem mestu. Z izgradnjo CČN - centralne čistilne naprave v Mariboru, ki je namenjena čiščenju odpadnih voda za Maribor in primestna naselja in je eden največjih ekoloških projektov v Mariboru in Sloveniji v povojni zgodovini ter izpolnjuje najstrožje standarde Evropske unije, smo naredili ogromen korak k ohranjanju narave in s tem pripomogli k večji kakovosti bivanja v mestu ob Dravi. Nahajamo se v Dogošah, med staro strugo reke Drave in kanalom HE Zlatoličje.